Samen sterk!

Anti-pestPoli

Samen sterk

Aandacht voor veiligheid in de klas
en aanpak tegen pesten

Wanneer kinderen gepest worden heeft dat gevolgen voor het hele klassen klimaat. Wordt uw kind mogelijk gepest in de klas of is er sprake van een onveilig klimaat in de klas en komen jullie er even niet uit? Dan is het anti-pesttraject bij Aandacht voor Ontplooiing eventueel wel wat voor jullie.

Aandacht voor Ontplooiing biedt begeleiding en behandeling op individueel en op groepsniveau. Wanneer er sprake is van een onveilig klimaat of van pestgedrag in de klas richting een kind kan dat voor grote schade zorgen, ook in het latere leven. Bij Aandacht voor Ontplooiing willen wij ervoor zorgen dat het pest gedrag afneemt en dat het pedagogisch klimaat toeneemt. Echter willen wij niet alleen het kind/jeugdige zelf krachtiger maken, maar ook het klimaat in de klas aanpakken. Het ligt immers niet bij één persoon. Om inzicht te krijgen in het (pedagogisch) klimaat van de klas, kan een FP (functioneringssprofiel) worden ingezet. Het FP wordt voor iedere leerling ingezet. Hierdoor krijgt men een compleet beeld van een klas. In het FP komt naar voren welke leerling(en) meer aandacht nodig hebben en welke verbanden er zijn tussen de leerlingen en zorgen in klas.

In het FP komt naar voren welke leerling(en) meer aandacht nodig hebben en welke verbanden er zijn tussen de leerlingen en zorgen in klas. Vanuit het FP komen er gesprekken met de leraar, leerling(en) en eventueel de ouders van de leerlingen. Er wordt een behandelplan opgesteld, met doelen waaraan gewerkt gaan worden. Doel hiervan is het kind, de klas, de leraar en de ouders krachtiger maken, zodat zij zelf weer verder kunnen. In het traject zal een zorgcoach van Aandacht voor Ontplooiing op de vloer de begeleiding gaan doen. Naast de zorgcoach zal er ook een systeemtherapeut aanwezig zijn. De systeemtherapeut zal in gesprek gaan met ouders en de school. Naast de systeem therapeut zal er ook nauw samen gewerkt worden met de praktijk van Aandacht voor Ontplooiing (GGZ) .

TARIEVEN
De prijs van dit traject kan worden aangevraagd. Soms is het mogelijk om dit traject te volgen in het kader van een indicatie die is aangevraagd voor een kind. Het is ook mogelijk om zonder indicatie dit traject aan te vragen.

 

VOOR SCHOLEN
Wij kunnen een traject op maat aanbieden, wanneer er een onveilig klimaat is in een klas of groep. Het traject wordt samen met u afgestemd op uw wensen en vragen en behelsd in alle gevallen minimaal 2 x 2 uur observatie in de betreffende klas of groep. Na de observatie kunnen wij  vele vormen van hulp inzetten, van individuele ondersteuning aan leerlingen door een gedragswetenschapper tot gesprekken met ouders door de systeemtherapeut. Ook is inzet van tijdelijke klassenassistenten mogelijk, om de rust en de veiligheid te laten terugkeren. De prijs van het traject is op aanvraag, in overleg.

“Het is fijn dat er zowel individueel als naar de hele klas gekeken wordt, zodat de gehele problematiek wordt aangepakt.”

Professionals met geduld

ONTMOET ONZE MENSEN

Corien

Lenie

Nadine

Floor

Eline

Breng rust in het gezin

praten helpt

Voor iedereen een passende oplossing

Onze trajecten

Omgangsbegeleiding​

  • 4 gesprekken
  • We kijken met elkaar naar welke afspraken bij het kind passen en houden rekening met karakter omgeving en ontwikkelingsproblematiek

Scheidingstraject op maat

  • 6-10 gesprekken
  • Het doel van deze gesprekken is om oplossingsgericht aandacht te geven aan wat specifiek in een bepaalde scheiding speelt.

Nieuw samengesteld gezin

  • 6-10 gesprekken
  • Het doel van deze gesprekken is duidelijkheid en positieve communicatie bevorderen in het nieuwe samengestelde gezin

Alles dat je wilt weten

Veelgestelde vragen

U kunt in gesprek gaan met uw kind over school. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn plezier op school, vriendjes en vriendinnetjes en of er in de klas wel eens gepest wordt. Als dit zo is, kunt u hierop doorvragen en de vraag stellen wie er wel eens pesten en gepest worden. De vraag kan dan ook gesteld worden of uw kind wel eens gepest wordt en op wat voor manier.

Pesten kan grote gevolgen hebben op het welzijn en zelfbeeld van kinderen, zowel op korte als lange termijn. Het is daarom belangrijk dat het pesten stopt en vaak lukt dat kinderen en jongeren niet zelf.

Vooral door eerst in gesprek te gaan. En te luisteren zonder oordeel.

We werken sowieso oplossingsgericht, systemisch en met de methodiek van Geweldloos verzet. Met die achtergrond kunnen we veel hulpmiddelen inzetten en maken we gebruik van de theorie uit diverse anti-pest protocollen.

Tarief in overleg, afhankelijk van de vraag.

Nee, de hulp kan ook ingekocht worden door school (of ouders zelf)

Direct contact? Stuur ons een e-mail.

Aandacht

Aandacht voor ontplooiing biedt nog meer diensten aan

Ga aan de slag

de baan die bij jou past

Geen dag hetzelfde