Wie wij zijn

OVER AANDACHT VOOR ONTPLOOIING

Betrokken professionals

Waarom Aandacht voor Ontplooiing?

Aandacht voor ontplooiing is de moederorganisatie die van meerwaarde wil zijn voor alle kinderen, jongeren en gezinnen die op hun leefroute ondersteuning nodig hebben. De naam ‘Aandacht voor ontplooiing’ symboliseert onze visie dat iedereen soms hulp nodig heeft om weer verder te kunnen ontplooien. Ontplooien is een primaire basisbehoefte en kan pas plaatsvinden als de juiste voorwaarden aanwezig zijn in de ontwikkeling van jongeren.

Aandacht voor ontplooiing die het verschil wil maken! We kijken net anders tegen hulpverlening aan, we zijn creatiever, werken meer integraal en vooral vraaggericht. We staan altijd open voor samenwerking met andere partners, juist omdat 1 plus 1 vaak 3 is en de zorg ten goede komt.

Betrokken professionals

Aandacht voor ontplooiing werkt niet met contracten met gemeenten maar is een particuliere dienstverlening. Iedereen is vrij om de diensten in te kopen; gemeenten, ouders, scholen etc. We kunnen garanderen dat de professionals met de juiste registraties en opleiding het werk uitvoeren. Door niet met contracten te werken kunnen we de overhead veel lager houden en doen wat echt nodig is. We committeren ons aan adequate hulpverlening waarin we snel kunnen starten en waar we professionele hulp bieden. We doen nooit meer dan nodig is maar passen ons aan aan de krachten van het gezin of de jongeren. Onze missie is om alle kinderen en jongeren volop te kunnen laten ontplooien zodat ze hun talenten verder kunnen ontwikkelen.

De organisaties die onderdeel zijn van Aandacht voor ontplooiing zijn allemaal organisaties die werken op het snijvlak van onderwijs en jeugdhulp. Juist op de leefroute van jongeren (thuis, school, vrijetijd) proberen we integrale hulp te bieden wat meer effect heeft dan maar een onderdeel aan te pakken.

In alles wat wij doen komen onze kernwaarden terug

kernwaarden

Betrokken

Wij hebben één doel, de jongere helpen. Hierbij werken wij samen en gaan er samen voor om te bereiken dat klachten bij de jongere afnemen, de zelfstandigheid wordt bevorderd en de jongere na de behandelingen weer in staat is zelf zijn/haar koers te bepalen.

Betrouwbaar

Voor kwetsbare groepen is weten waar je van op aan kunt zo mogelijk belangrijker dan het al is. We maken deel uit van Ad Astra met meer dan 30 jaar binnen het onderwijs en de jeugdhulpverlening. De werking van onze effectieve aanpak is inmiddels ruim bewezen.

Transparant

Wij houden van helderheid. We betrekken ouders en de jongere bij iedere stap in het proces en maken duidelijke afspraken over de communicatie met school en thuis. Alle betrokken partijen weten waar ze aan toe zijn. Dat werkt wel zo prettig voor iedereen.

Innovatief

We zoeken altijd naar nieuwe oplossingen als we ergens tegenaan lopen waar we nog geen antwoord op hebben. Wij kijken met de jongere, ouders en school vooruit, waarbij oplossings- en toekomstgericht wordt gewerkt aan het bereiken van haalbare doelen.

Stap voor stap

Een passende aanpak

Aandacht voor Ontplooiing

Aandacht voor gezinnen en jongeren met diverse problematieken

Ga aan de slag

de baan die bij jou past

Geen dag hetzelfde